menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/12/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 września 2007 roku.
2 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 13.09.2007r.
3 Protokół Nr 0063/10/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 września 2007 roku.
4 Protokół Nr 0063/9/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 września 2007 roku.
5 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/13/07 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 17 września 2007 r.
6 Protokół Nr 0063-KDGŚ/5/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 17 września 2007r.
7 Protokół Nr 0063/KILiŁP/10/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 24 września 2007r.