menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/10/KOiSS/07 z Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 28.06.2007r.
2 Protokół Nr 0063/9/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 12 czerwca 2007 roku.
3 Protokół Nr 0063/9/KOiSS/07 z Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z dnia 14.06.2007r.
4 Protokół Nr 0063/7/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 czerwca 2007 roku.
5 Protokół Nr 0063/3/KDSJP/07 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 21 czerwca 2007 roku.
6 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/10/07 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 13 czerwca 2007r.
7 Protokół Nr 0063-KDGŚ/3/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” w dniu 18 czerwca 2007r.
8 Protokół Nr 0063/10/KPPiZ/07 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Protokół Nr 0063/11/KIMiOŚ/07 Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 28 czerwca 2007 roku.
9 Protokół Nr 0063/KILiŁP/8/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 czerwca 2007r.
10 Protokół nr 0063/7/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 czerwca 2007 roku.