menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/8/KPPiZ/07 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 31 maja 2007 roku.
2 Protokół Nr 0063/8/KOiSS/07 Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z posiedzenia w dniu 31.05.2007r.
3 Protokół Nr 0063/7/KOiSS/07 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 10.05.2007r.
4 Protokół Nr 0063/7/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowiaw dniu 8 maja 2007 roku.
5 Protokół Nr 0063/6/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 8 maja 2007 r.
6 Protokół Nr 0063/2/KDSJP/07 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 24 maja 2007 roku.
7 Protokół Nr 0063-KILiŁP/6/07 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 maja 2007r.
8 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/9/07 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 maja 2007r.
9 Protokół Nr 0063/KILiŁP/7/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 28 maja 2007r.
10 Protokół Nr 0063-KDGŚ/2/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” w dniu 21 maja 2007r.
11 Protokół Nr 0063/6/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu