menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/7/07 posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 kwietnia 2007r.
2 Protokół Nr 0063/6/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 10 kwietnia 2007 r.
3 Protokół Nr 0063/6/KOiSS/07 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 26.04.2007r.
4 Protokół Nr 0063/5/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 kwietnia 2007 roku.
5 Protokół Nr 0063/5/KOiSS/07 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 12.04.2007r.
6 Protokół nr 0063/5/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 kwietnia 2007 roku.
7 Protokół Nr 0063/1/KDSJP/07 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 13 kwietnia 2007 roku.
8 Protokół Nr 0063-5/KILiŁP/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 kwietnia 2007r.
9 Protokół Nr 0063/1/KDGŚ/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” w dniu 16 kwietnia 2007r.