menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/5/KPPiZ/07 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 29 marca 2007 roku.
2 Protokół nr 0063/4/KO,ZiSS/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 8 marca 2007r.
3 Protokół Nr 0063-KILiŁP/4/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 marca 2007 r.
4 Protokół nr 0063/4/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 marca 2007 roku.
5 Protokół Nr 0063/4/KPP/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 13 marca 2007 roku.
6 Protokól Nr 0063/4/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 13 marca 2007 roku.
7 Protokół Nr 0063/5/KIMiOŚ/07 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 marca 2007r.
8 Protokół Nr 0063/6/KIMiOŚ/07 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 29 marca 2007r.