menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/4/KIMiOŚ/07 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 lutego 2007 r.
2 Protokół nr 0063/3/KO,ZiSS/07 posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 8 lutego 2007r.
3 Protokół Nr 0063/3/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 6 lutego 2007 r.
4 Protokół Nr 0063/3/KPP/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 13 lutego 2007 r.
5 Protokół nr 0063/3/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 20 lutego 2007 roku.
6 Protokół Nr 0063/3/KILiŁP/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 19 lutego 2007 r.