menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/16/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 4 grudnia 2007 roku.
2 Protokół Nr 0063/16/KOiSS/07 z szesnastego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 13.12.2007r. i 14.12.2007r.
3 Protokół nr 0063/14/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 12 grudnia 2007 roku.
4 Protokół Nr 0063/12/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 11 grudnia 2007 roku.
5 Protokół Nr 0063/7/KDJP/07 z pozaplanowego posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 14 grudnia 2007 r.
6 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/17/07 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 05 grudnia 2007r.
7 Protokół Nr 0063-KDGŚ/8/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 05 grudnia 2007r.
8 Protokół Nr 0063/KILiŁP/13/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 10 grudnia 2007r.