Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/15/KOiSS/07 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 29.11.2007r.
2 Protokół Nr 0063/14/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 13 listopada 2007 roku.
3 Protokół Nr 0063/14/KOiSS/07 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 15 i 19.11.2007r.
4 Protokół nr 0063/13/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 listopada 2007 roku.
5 Protokół nr 0063/12/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 listopada 2007 roku.
6 Protokół Nr 0063/11/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 listopada 2007 roku.
7 Protokół Nr 0063/6/KDSJP/07 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 28 listopada 2007 roku.
8 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/16/07 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Protokół Nr 0063-KPPiZ/15/07 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 22 listopada 2007r.
9 Protokół Nr 0063-KDGŚ/7/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 14 listopada 2007r.
10 Protokół Nr 0063/KILiŁP/12/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 listopada 2007r.
11 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/15/07 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 listopada 2007r.
Powrót