menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2006 - 2010
1 Protokół Nr 0063/13/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 9 października 2007 r.
2 Protokół nr 0063/11/KFP/07 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 października 2007 roku.
3 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 11.10.2007r.
4 Protokół Nr 0063/10/KKSiT/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 października 2007 r.
5 Protokół Nr 0063/5/KDSJP/07 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 31 października 2007 r.
6 Protokół Nr 0063/4/KDSJP/07 z posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 26 września 2007 r. (I część) oraz w dniu 18 października 2007 r.(II część).
7 Protokół Nr 0063-KIMiOŚ/14/07 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Protokół Nr 0063-KDGŚ/6/07 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 10 października 2007r.
8 Protokół Nr 0063/KILiŁP/11/07 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 października 2007r.