menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.2.7.2018.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 29 sierpnia 2018 r.

2

Protokół Nr 0012.4.7.2018.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 29 sierpnia 2018 r.

3

Protokół Nr 0012.9.7.2018.KDITS z pozaplanowego posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 28 sierpnia 2018 r.

4

Protokół nr 0012.3.7.2018.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 29 sierpnia 2018r.

5

Protokół Nr 0012.6.7.2018.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 27 sierpnia 2018 r.

6

Protokół Nr 0012.1.7.2018.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 sierpnia 2018 r.

7

Protokół nr 0012.7.7.2018.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 30 sierpnia 2018r.