menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.6.6.2018.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 18 czerwca 2018 r.

2

Protokół Nr 0012.5.6.2018.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 12 czerwca 2018 r.

3

Protokół Nr 0012.9.6.2018.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 14 czerwca 2018 r.

4

Protokół Nr 0012.1.6.2018.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 19 czerwca 2018 r.

5

Protokół nr 0012.3.6.2018.KOiSS z posiedzenia Komisji Oswiaty i Spraw Społecznych w dniu 14 czerwca 2018r.

6

Protokół Nr 0012.4.6.2018.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 13 czerwca 2018 r.

7

Protokół nr 0012.7.6.2018.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 20 czerwca 2018r.

8

Protokół Nr 0012.2.6.2018.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 11 i 21 czerwca 2018 r.