menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.2.5.2018.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 14 maja 2018 r.

2

Protokół Nr 0012.5.5.2018.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 i 24 maja 2018 r.

3

Protokół Nr 0012.4.5.2018.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 maja  2018 r.

4

Protokół Nr 0012.9.5.2018.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 17 maja 2018 r.

5

Protokół nr 0012.3.5.2018.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 17 i 24 maja 2018r.

6

Protokół Nr 0012.6.5.2018.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 21 maja 2018 r.

7

Protokół Nr 0012.1.5.2018.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 22 maja 2018 r.

8

Protokół nr 0012.7.5.2018.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 23 maja 2018r.