menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.9.7.2017.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 14 września 2017 r.

2

Protokół Nr 0012.2.7.2017.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 18 września 2017 r.

3

Protokół Nr 0012.4.7.2017.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 25 września 2017 r.

4

Protokół Nr 0012.5.7.2017.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 września 2017 r.

5

Protokół nr 0012.3.7.2017.KOiSS  z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 21 września 2017r.

6

Protokół Nr 0012.6.7.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 września 2017 r.

7

Protokół Nr 0012.1.7.2017.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 września 2017 r.

8

Protokół nr 0012.7.7.2017.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 27 września 2017r.