menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.2.6.2017.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 30 sierpnia 2017 r.

2

Protokół Nr 0012.5.6.2017.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 28 sierpnia 2017 r.

3

Protokół Nr 0012.4.6.2017.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 28 sierpnia 2017 r.

4

Protokół nr 0012.3.6.2017.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 30 sierpnia 2017r.

5

Protokół Nr 0012.6.6.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 28 sierpnia 2017 r.

6

Protokół Nr 0012.1.6.2017.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 sierpnia 2017 r.

7

Protokół nr 0012.7.6.2017.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 31 sierpnia 2017r.