menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.9.6.2017.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 08 czerwca 2017 r.

2

Protokół Nr 0012.6.5.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 19 i 22 czerwca 2017 r.

3

Protokół Nr 0012.4.5.2017.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 czerwca 2017 r.

4

Protokół Nr 0012.1.5.2017.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 20 czerwca 2017 r.

5

Protokół Nr 0012.5.5.2017.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 13 czerwca 2017 r.

6

Protokół nr 0012.3.5.2017.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 13 i 22 czerwca 2017r. 

7

Protokół Nr 0012.2.5.2017.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 12 czerwca 2017 r.

8

Protokół nr 0012.7.5.2017.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 21 czerwca 2017r.