menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.9.5.2017.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji  projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 11 maja 2017 r.

2

Protokół Nr 0012.2.4.2017.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porzadku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 maja 2017 r.

3

Protokół Nr 0012.5.4.2017.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 maja 2017 r.

4

Protokół Nr 0012.6.4.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 maja 2017 r.

5

Protokół Nr 0012.1.4.2017.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 maja 2017 r.

6

Protokół Nr 0012.4.4.2017.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 22 maja 2017 r.

7

Protokół nr 0012.7.4.2017.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 24 maja 2017r.

8

Protokół nr 0012.3.4.2017.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 maja 2017r.