menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.9.4.2017.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 06 kwietnia 2017 r.

2

Protokół Nr 0012.2.3.2017.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publiczne i Zdrowia w dniu 26 kwietnia 2017 r.

3

Protokół nr 0012.3.3.2017.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 20 kwietnia 2017.

4

Protokół Nr 0012.6.3.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 24 kwietnia 2017 r.

5

Protokół Nr 0012.4.3.2017.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 19 kwietnia 2017 r.

6

Protokół Nr 0012.1.3.2017.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 kwietnia 2017 r.

7

Protokół Nr 0012.5.3.2017.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 kwietnia 2017 r.

8

Protokół nr 0012.7.3.2017.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 26 kwietnia 2017r.