menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.9.3.2017.KDITS z pozaplanowego posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 30 marca 2017 r.

2

Protokół Nr 0012.9.2.2017.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 06 marca 2017 r.

3

Protokół Nr 0012.5.2.2017.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 marca 2017 r.

4

Protokół Nr 0012.4.2.2017.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 22 marca 2017 r.

5

Protokół nr 0012.3.2.2017.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 23 marca 2017 r.

6

Protokół Nr 0012.6.2.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 27 marca 2017 r. oraz 30 marca 2017 r.

7

Protokół Nr 0012.1.2.2017.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 marca 2017 r. oraz 30 marca 2017 r.

8

Protokół nr 0012.7.2.2017.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 29 marca 2017r.

9

Protokół Nr 0012.2.2.2017.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 marca 2017 r.