menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.9.1.2017.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 06 lutego 2017 r.

2

Protokół Nr 0012.6.1.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 13 lutego 2017 r.

3

Protokół Nr 0012.1.1.2017.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 14 lutego 2017 r.

4

Protokół nr 0012.3.1.2017.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 9 i 16 lutego 2017r.

5

Protokół nr 0012.7.1.2017.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 15 lutego 2017r.

6

Protokół Nr 0012.4.1.2017.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 8 lutego 2017 r.

7

Protokół Nr 0012.2.1.2017.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 6 lutego 2017 r.

8

Protokół Nr 0012.5.1.2017.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 7 lutego 2017 r.