menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.10.9.2016.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 września 2016 r.

2

Protokół Nr 0012.2.8.2016.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 września 2016 r.

3

Protokół Nr 0012.5.8.2016.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 września 2016 r.

4

Protokół Nr 0012.4.8.2016.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 21 września 2016 r.

5

Protokół Nr 0012.6.8.2016.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 września 2016 r.

6

Protokół nr 0012.3.7.2016.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 22 września 2016r.

7

Protokół nr 0012.7.7.2016.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 28 września 2016r.

8

Protokół Nr 0012.9.6.2016.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 12 września 2016 r.