menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.4.6.2016.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 15 czerwca 2016 r.

2

Protokół Nr 0012.6.6.2016.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 20 czerwca 2016 r.

3

Protokół Nr 0012.10.6.2016.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 21 czerwca 2016 r.

4

Protokół Nr 0012.2.6.2016.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 13 czerwca 2016 r.

5

Protokół Nr 0012.5.6.2016.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 14 czerwca 2016 r.

6

Protokół nr 0012.3.5.2016 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 16 czerwca 2016r.

7

Protokół nr 0012.7.5.2016 z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 22 czerwca 2016r. 

8

Protokół Nr 0012.9.5.2016.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 06 czerwca 2016 r.