menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.5.3.2016.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 22 marca 2016 r.

2

Protokół Nr 0012.6.3.2016.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 30 marca 2016 r.

3

Protokół Nr 0012.10.3.2016.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 marca 2016 r.

4

Protokół Nr 0012.9.2.2016.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 07 marca 2016 r.

5

Protokół nr 0012.3.2.2016.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 24 marca 2016r.

6

Protokół Nr 0012.4.2.2016.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 23 marca 2016 r.

7

Protokół Nr 0012.2.2.2016.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.

8

Protokół Nr 0012.8.2.2016.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 marca 2016 r.

9

Protokół nr 0012.7.2.2016.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 30 marca 2016r.