menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.4.14.2016.KIMiOŚ z pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 19 grudnia 2016 r.

2

Protokół Nr 0012.4.13.2016.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 12 grudnia 2016 r.

3

Protokół Nr 0012.10.13.2016.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 13 grudnia 2016 r.

4

Protokół Nr 0012.10.12.2016.KFP z pozaplanowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 05 grudnia 2016 r.

5

Protokół Nr 0012.2.11.2016.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 14 grudnia 2016 r.

6

Protokół Nr 0012.5.11.2016.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 grudnia 2016 r.

7

Protokół Nr 0012.6.11.2016.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 12 grudnia 2016 r.

8

Protokół nr 0012.3.10.2016.KOiSS z X posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 15 i 19 grudnia 2016r.

9

Protokół nr 0012.7.10.2016.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 14 grudnia 2016r.

10

Protokół Nr 0012.9.9.2016.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji  projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 05 grudnia 2016 r.