menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.4.10.2016.KIMiOŚ z pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2016 r.

2

Protokół Nr 0012.10.10.2016.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 października 2016 r.

3

Protokół Nr 0012.4.9.2016.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 19 października 2016 r.

4

Protokół Nr 0012.6.9.2016.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 24 października 2016 r. oraz w dniu 27 października 2016 r.

5

Protokół Nr 0012.2.9.2016.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 17 października 2016 r.

6

Protokół Nr 0012.5.9.2016.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 października 2016 r.

7

Protokół nr 0012.3.8.2016.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 20 października 2016r. 

8

Protokół nr 0012.7.8.2016.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 26 października 2016r.

9

Protokół Nr 0012.9.7.2016.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 10 października 2016 r.