menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.5.2.2016.KKSiT z pozaplanowego posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 28 stycznia 2016 r.

2

Protokół Nr 0012.6.1.2016.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 stycznia 2016 r.

3

Protokół Nr 0012.10.1.2016.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 stycznia 2016 r.

4

Protokół Nr 0012.9.1.2016.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 11 i 18 stycznia 2016 r.

5

Protokół Nr 0012.2.1.2016.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porzadku Publicznego i Zdrowia w dniu 18 stycznia 2016 r.

6

Protokół Nr 0012.5.1.2016.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 stycznia 2016 r.

7

Protokół Nr 0012.4.1.2016.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 20 stycznia 2016 r.

8

Protokół nr 0012.3.1.2016.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 21 i 28 stycznia 2016r.

9

Protokół nr 0012.7.1.2016.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 27 stycznia 2016r.

10

Protokół Nr 0012.8.1.2016.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 stycznia 2016 r.