Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.2.10.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 14 września 2015 r.

2

Protokół Nr 0012.8.10.2015.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 września 2015 r.

3

Protokół Nr 0012.6.9.2015.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 21 września 2015 r.

4

Protokół Nr 0012.8.9.2015.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 września 2015 r. oraz w dniu 15 września 2015 r.

5

Protokół Nr 0012.5.8.2015.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 września 2015 r.

6

Protokół Nr 0012.4.9.2015.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r.

7

Protokół Nr 0012.1.8.2015.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 22 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r.

8

Protokół nr 0012.3.8.2015.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 17 września 2015r.

9

Protokół nr 0012.7.8.2015.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 23 września 2015 r.

10

Protokół Nr 0012.6.8.2015.KILiŁP z pozaplanowego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 14 września 2015 r.

11

Protokół Nr 0012.9.1.2015.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy" w dniu 17 września 2015 r.

Powrót