menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.1.7.2015.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 sierpnia 2015 r.

2

Protokół Nr 0012.2.9.2015.KPPiZ z pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 27 sierpnia 2015 r.

3

Protokół Nr 0012.2.8.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 26 sierpnia 2015 r.

4

Protokół Nr 0012.8.8.2015.KR z pozaplanowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 sierpnia 2015 r.

5

Protokół Nr 0012.5.7.2015.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 24 sierpnia 2015 r.

6

Protokół Nr 0012.4.8.2015.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 24 sierpnia 2015 r.

7

Protokół Nr 0012.6.7.2015.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 24 sierpnia 2015 r.

8

Protokół nr 0012.3.7.2015.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 26 sierpnia 2015r.

9

Protokół nr 0012.7.7.2015.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 27 sierpnia 2015r.