menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.2.6.2015.KPPiZ z pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 28 maja 2015 r.

2

Protokół Nr 0012.8.6.2015.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2015 r.

3

Protokół Nr 0012.5.5.2015.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 maja 2015 r.

4

Protokół Nr 0012.4.6.2015.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 20 maja 2015 r.

5

Protokół Nr 0012.6.5.2015.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w 25 maja 2015 r.

6

Protokół Nr 0012.1.5.2015.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 maja 2015 r.

7

Protokół nr 0012.3.5.2015.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbytego
w dniach 21 i 28 maja 2015r.

8

Protokół nr 0012.7.5.2015.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 25 maja 2015r.

9

Protokół Nr 0012.8.5.2015.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2015 r.

10

Protokół Nr 0012.2.5.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 18 maja 2015 r.