menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.4.4.2015.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 18 marca 2015 r.

2

Protokół nr 0012.3.3.2015.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu
19 marca 2015r.

3

Protokół nr 0012.7.3.2015.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 25 marca 2015r.

4

Protokół Nr 0012.1.3.2015.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 marca 2015 r.

5

Protokół Nr 0012.5.3.2015.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 marca 2015 r.

6

Protokół Nr 0012.6.3.2015.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 marca 2015 r. (I część) oraz w dniu 26 marca 2015 r. (II część)

7

Protokół Nr 0012.2.3.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 marca 2015 r.

8

Protokół Nr 0012.8.3.2015.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2015 r.