menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.4.3.2015.KIMiOŚ z pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 26 lutego 2015 r.

2

Protokół Nr 0012.4.2.2015.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 18 lutego 2015 r.

3

Protokół nr 0012.3.2.2015.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 19 lutego 2015r.

4

Protokół nr 0012.7.2.2015.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 25 i 26 lutego 2015r.

5

Protokół Nr 0012.1.2.2015.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 lutego 2015 r.

6

Protokół Nr 0012.5.2.2015.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 lutego 2015 r.

7

Protokół Nr 0012.6.2.2015.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 lutego 2015 r.

8

Protokół Nr 0012.2.2.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r.

9

Protokół Nr 0012.8.2.2015.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 lutego 2015 r.