menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2014 - 2018
1

Protokół Nr 0012.2.14.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porzadku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 grudnia 2015 r.

2

Protokół Nr 0012.4.13.2015.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 10 grudnia 2015 r.

3

Protokół Nr 0012.6.13.2015.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 17 grudnia 2015 r.

4

Protokół Nr 0012.8.13.2015.KR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2015 r.

5

Protokół Nr 0012.6.12.2015.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 07 grudnia 2015 r.

6

Protokół Nr 0012.1.11.2015.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 08 grudnia 2015 r.

7

Protokół Nr 0012.5.11.2015.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 10 grudnia 2015 r.

8

Protokół nr 0012.3.11.2015.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 9 grudnia 2015r.

9

Protokół nr 0012.7.11.2015.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 7 grudnia 2015 r.

10

Protokół Nr 0012.9.4.2015.KDITS z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 02 grudnia 2015 r.