menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Protokoły z posiedzeń Komisji
PDF Drukuj
Lista protokołów
kadencja 2002 - 2006
1 Protokół Nr 0063/46/KILiŁP/06 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 09 stycznia 2006 r.
2 Protokół nr 0063/43/KO,ZiSS/06 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy w dniu 26 stycznia 2006r.
3 Protokół Nr 0063/42/KIMiOŚ/06 z pierwszej części posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 stycznia 2006 r.
4 Protokół Nr 0063/42/KIMiOŚ/06 z drugiej części posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 26 stycznia 2006 r.
5 Protokół nr 0063/42/KO,ZiSS/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy w dniu 12 stycznia 2006r.
6 Protokół nr 0063/40/KFP/06 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 stycznia 2006 roku.
7

Protokół Nr 0063/38/KKSiT/06 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 stycznia 2006 r.

8

Protokół Nr 0063/34/KPP/06 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 10 stycznia 2006 r.