Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2002 - 2006
1 Protokół Nr 0063/34/KILiŁP/05, 0063/33/KIMiOŚ/05, 0063/31/KPF/05 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Finansów Publicznych w dniu 31 marca 2005 r.
2 Protokół Nr 0063/33/KILiŁP/05 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 31 marca 2005 r.
3 Protokół Nr 0063/32/KIMiOŚ/05 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 09 marca 2005 r.
4 Protokół nr 0063/32/KO,ZiSS/05 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 31.03.2005r.
5 Protokół Nr 0063/32/KILiŁP/05 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 7 marca 2005 r.
6 Protokół nr 0063/31/KOZiSS/05 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 10.03.2005r.
7 Protokół Nr 0063/31/KFP/05, Protokół Nr 0063/34/KILiŁP/05, Protokół Nr 0063/33/KIMiOŚ/05 z pozaplanowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 31 marca 2005 r.
8 Protokół nr 0063/30/KFP/05 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 marca 2005 roku.
9 Protokół nr 0063/29/KFP/05 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 22 lutego 2005 roku.
10

Protokół nr 0063/28/KFP/05 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 10 lutego 2005 roku.

11 Protokół Nr 0063/27/KKSiT/05 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 08.03.2005r.
12 Protokół Nr 0063/25/KPP/05 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 01.03.2005 r.
Powrót