Tyskie krajobrazy

Protokoły z posiedzeń Komisji

Lista protokołów
kadencja 2002 - 2006
1 Protokół 0063/11/KILiŁP/03 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 września 2003 roku.
2 Protokół Nr 0063/10/KIMiOŚ/2003 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 17 września 2003 roku
3 Protokół nr 0063/10/KFP/03 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 września 2003 roku
4 Protokół Nr 0063/10/KILiŁP/03 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 08 września 2003 roku.
5 Protokół Nr 0063/9/KD/2003 z posiedzenia Komisji doraźnej do opracowania Statutów Rad Osiedli w dniu 19.09.2003r.
6 Protokół nr 0063/9/KFP/03, 0063/9/KILiŁP/03, 0063/9/KIMiOŚ/03 z posiedzenia wspólnego Komisji Finansów Publicznych, Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 2 września 2003 roku.
7 Protokół Nr 0063/KOZiSS/9/03 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 11 września 2003r.
8 Protokół Nr 0063/8/KD/03 z posiedzenia Komisji doraźnej do opracowania Statutów Rad Osiedli w dniu 05.09.2003r.
9 Protokół Nr 0063/7/KD/03 z posiedzenia Komisji doraźnej do opracowania Statutów Rad Osiedli w dniu 26 czerwca 2003r.
10 Protokół Nr 0063/7/KKSiT/03 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 września 2003r.
11 Protokół Nr 0063/7/KPP/03 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 09 września 2003r.
Powrót