menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM
PDF Drukuj
INFORMACJE ARCHIWALNE
Jednostki Organizacyjne Urzędu - Archiwum
1

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 rok

2

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

3

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

4

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

5

Komunikat do  otwartego  konkursu  ofert  ogłoszonego  w dniu 28 lutego 2020 roku.

6

Komunikat do  otwartego  konkursu  ofert  ogłoszonego  w dniu 28 lutego 2020 roku.

7

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

8

Komunikat do otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2020 roku.

9

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

10

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka „Kibice Razem”

11

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej
Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

12

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

13

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

14

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Tychy w 2020 roku

17

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

18

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

20

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

21

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.

22

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

23

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

24

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1. ochrony i promocji zdrowia

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

25

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:
1.
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2.
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
3.
rewitalizacji

26

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - Prowadzenie ośrodka „Kibice Razem”

27

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

29

Sprostowanie do otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresach:

  • ochrony i promocji zdrowia
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin i osób
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • rewitalizacji

Szczegóły  w załączonym pliku.

30

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.

31

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w latach 2019 - 2021.

32

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

33

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

34

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2019 - 2021

35

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Tychy w 2019 r.

36

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w mieście Tychy w 2019 roku

37

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.

38

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

39

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie

I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
II. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
IV. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

40

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie promocji i ochrony zdrowia

41

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

42

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.

43

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

44

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

45

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

46

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. - Prowadzenie ośrodka „Kibice Razem”

47

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.

48

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

49

Otwarty konkurs ofert "Kibice Razem"

50

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

51

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin i osób
- ochrony i promocji zdrowia
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- rewitalizacji

52

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej w mieście Tychy w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

53

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2018 r.

54

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. - "Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia"

55

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

56

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia"

57

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:
a. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. rewitalizacji.

58

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

59

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

60

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i rewitalizacji

61

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku

62

Informacjia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

63

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

64

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz rewitalizacji

65

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

66

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

67

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. - Prowadzenie ośrodka „Kibice Razem”

68

Informacjia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku

69

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

70

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

71

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

72

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia

73

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2017 r.

74

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

75

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016r.

76

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

77

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 roku w zakresie pomocy społecznej.

78

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 r.

79

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

80

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 roku w zakresie pomocy społecznej.

81

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 r.

82

Informacja o wyborze partnera/ partnerów

83

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

84

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia.

85

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/ partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

86

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

87

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 r.

88

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej 21.12.2015

89

Otwarty konkurs ofeń na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresle wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

90

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

91

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia

92

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do Komisji Konkursowej
Nabór dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pn. Nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa

93

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

94

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w II półroczu 2015 r., rozstrzygniętego w dniu 23.07.2015r.

95

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

96

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 2015 roku w zakresie pomocy społecznej

97

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2015 r., rozstrzygniętego w dniu 13.05.2015 r.

98

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

99

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

100

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 r.

101

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 r.

102

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

103

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

104

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

105

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia

106

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

107

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 r.

108

30.12.2014 Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

109

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

110

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

111

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia.

112

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w II półroczu 2014 r., rozstrzygniętego w dniu 14.07.2014 r.

113

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

114

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w II półroczu 2014 roku w zakresie pomocy społecznej.

115

Wyniki otwartego konkursu  ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

116

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

117

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

118

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

119

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

120

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych w 2014 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

121

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

122

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej 12.02.2014 r.

123

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

124

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2014  w zakresie zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia.

125

2013.12.09 Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

126

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia.

127

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2013 r., rozstrzygniętego w dniu 22.04.2013 r.

128

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

129

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom spolecznym oraz ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

130

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pod nazwą "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka dla 60 dzieci w lokalu w Tychach przy ul. Filaretów 5"

131

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert w roku 2013 na realizacje zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym dzialalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

132

Sprostowanie do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego w  dniu 4 stycznia 2013.

133

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji
opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka dla 60 dzieci w lokalu
w Tychach przy ul. Filaretów 5.

134

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

135

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresach:

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

b.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c.  ochrony i promocji zdrowia.

136

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym.

137

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

138

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom spolecznym oraz ochrony zdrowia i promocji zdrowia

139

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Skarby Natury"

140

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

141

Otwarty konkus ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn" Skarby Natury"

142

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresach:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

143

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

144

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

145

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie:

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

146

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

147

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

148

Informacja o wynikach  konkurs ofert na realizację zadania  publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat  w formie żłobka dla 30 dzieci w lokalu w Tychach przy ul. Batorego 68”

INFORMACJE ARCHIWALNE
Jednostki Organizacyjne Miasta - Archiwum
1

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2

W trybie określonym Zarządzeniem NR 0050/290/13 z dnia 29 listopada 2013 r. Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizcji pozarządowych do komisji

3

Otwarty konkurs ofert na realzację zadania publicznego w latach 2014-2018 w zakresie : pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

4

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie : pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

5

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji

6

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na prowadzeniu na terenie Miasta Tychy w latach 2014-2017 ponadgminnego ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi

7

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do komisji konkursowej Tyskie Inicjatywy Kulturalne

8

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku,w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „TYSKIE INICJATYWY KULTURALNE”