Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2017
1 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
2 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
3 Baran Jacek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
4 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
5 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
6 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
7 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
8 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
9 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
10 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
11 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
12 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
13 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
15 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
16 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstwaowa nr 37 w Tychach
17 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
18 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
19 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
20 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
21 Chaberko Jerzy - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
22 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Tychach
23 Chełchowska Małgozrzata - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Tychach
24 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Tychach
25 Chełmiński Kazmierz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
27 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
28 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
29 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
30 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
31 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
32 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
33 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
34 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
35 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
36 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
37 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
38 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
39 Dzuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
40 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
42 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
43 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
44 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
45 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
46 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
47 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Tychach
48 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum Nr 4 w Tychach
49 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
50 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
51 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
52 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
53 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejskie Centrum Oświaty
54 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
55 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
56 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
57 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
58 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
59 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
60 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
61 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
62 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
63 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
64 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
65 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
66 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
67 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
68 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
69 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
70 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
71 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
72 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
73 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
74 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
75 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum nr 6 w Tychach
76 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum nr 6 w Tychach
77 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tychach
78 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
79 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
80 Klimczewska Aleskandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
81 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
82 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
83 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkól Specjalnych nr 8 w Tychach
84 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
85 Konieczna Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
86 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - p.o. Kierownika Referatu
Urząd Miasta Tychy
87 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
PKM Sp. z o.o
88 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
89 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
90 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
91 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
92 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
93 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
94 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II LO w Tychach
95 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
96 Losko Maria - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
97 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
98 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
99 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
100 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
101 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
102 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Tychach
103 Madowicz Jarosław - Dyrektor ds. medycznych
Megrez Sp. z o.o.
104 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
105 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddzałami Integracyjnymi
106 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
107 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
108 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
109 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
110 Mazur Mariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
111 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
112 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
113 Moś Marek - Dyrektor
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
114 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
115 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum nr 11 w Tychach
116 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum nr 11 w Tychach
117 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
118 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
119 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
120 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
121 Odrzywolska Joanna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
122 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
123 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
124 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
125 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
126 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
127 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
128 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
129 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
130 Pociask-Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
131 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master - Odpady i Energia sp. z o.o.
132 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
133 Polewka Ewa - Starszy Inspektor Powiatowy
Powiatowy Urząd Pracy
134 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
135 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
136 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
137 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
138 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
139 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
140 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 9 w Tychach
141 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Tychach
142 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół nr 9 w Tychach
143 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
144 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
145 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
146 Rogalska Iwona - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
147 Rogóź-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
148 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
149 Ryglewicz Hanna - p.o. Dyrektora
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Tychach
150 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
151 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
152 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
153 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
154 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
155 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
156 Spisak-Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
157 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
158 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
159 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
160 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
161 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
162 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
163 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
164 Szczęsny-Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
165 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
166 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
167 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
168 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
169 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
170 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
171 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
172 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
173 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
174 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
175 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
176 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
177 Wiertelorz Bożena - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
178 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. Finansowych
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
179 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. Finansowych
Master- Odpady i Energia sp. z o.o.
180 Włodek Magdalena - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
181 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
182 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
183 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Straż Miejska
184 Wojciech Marta - Starszy inspektor powiatowy
Powiatowy Urząd Pracy
185 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
186 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
187 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
188 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
189 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
190 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
191 Zbigniew Brud - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
192 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
193 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
194 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
Powrót