Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2017
1 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
2 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
3 Baran Jacek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
4 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
5 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
6 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
7 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
8 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
9 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
10 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
11 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
12 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
13 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
15 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
16 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstwaowa nr 37 w Tychach
17 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
18 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
19 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
20 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
21 Chaberko Jerzy - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
22 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Tychach
23 Chełchowska Małgozrzata - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Tychach
24 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Tychach
25 Chełmiński Kazmierz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
27 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
28 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
29 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
30 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
31 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
32 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
33 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
34 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
35 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
36 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
37 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
38 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
39 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
40 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
41 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
42 Dzuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
43 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
44 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
45 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
46 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
47 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
48 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
49 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
50 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
51 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Tychach
52 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum Nr 4 w Tychach
53 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
54 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
55 Gibas Mirosława - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
56 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
57 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
58 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejskie Centrum Oświaty
59 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
60 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
61 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
62 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
63 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
64 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
65 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
66 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
67 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
68 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
69 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
70 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
71 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
72 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
73 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
74 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
75 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
76 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
77 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
78 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
79 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
80 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
81 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
82 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
83 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
84 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum nr 6 w Tychach
85 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum nr 6 w Tychach
86 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tychach
87 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
88 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
89 Klimczewska Aleskandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
90 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
91 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
92 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
93 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkól Specjalnych nr 8 w Tychach
94 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
95 Konieczna Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
96 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - p.o. Kierownika Referatu
Urząd Miasta Tychy
97 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
PKM Sp. z o.o
98 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
99 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
100 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
101 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
102 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
103 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
104 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
105 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
106 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
107 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
108 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II LO w Tychach
109 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
110 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
111 Losko Maria - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
112 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
113 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
114 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
115 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
116 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
117 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Tychach
118 Madowicz Jarosław - Dyrektor ds. medycznych
Megrez Sp. z o.o.
119 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
120 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddzałami Integracyjnymi
121 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
122 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
123 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
124 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
125 Mazur Mariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
126 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
127 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
128 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
129 Moś Marek - Dyrektor
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
130 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
131 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum nr 11 w Tychach
132 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum nr 11 w Tychach
133 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
134 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
135 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
136 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
137 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
138 Odrzywolska Joanna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
139 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
140 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
141 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
142 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
143 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
144 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
145 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
146 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
147 Pociask-Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
148 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master - Odpady i Energia sp. z o.o.
149 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
150 Polewka Ewa - Starszy Inspektor Powiatowy
Powiatowy Urząd Pracy
151 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
152 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
153 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
154 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
155 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
156 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
157 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 9 w Tychach
158 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Tychach
159 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół nr 9 w Tychach
160 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
161 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
162 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
163 Rogalska Iwona - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
164 Rogóź-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
165 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
166 Ryglewicz Hanna - p.o. Dyrektora
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
167 Ryglewicz Hanna - p.o. Dyrektora
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Tychach
168 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
169 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
170 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
171 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
172 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
173 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
174 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
175 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
176 Solik Piotr - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
177 Spisak-Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
178 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
179 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
180 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
181 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
182 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
183 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
184 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
185 Szczęsny-Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
186 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
187 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
188 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
189 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
190 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
191 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
192 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
193 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
194 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
195 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
196 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
197 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
198 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
199 Wiertelorz Bożena - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
200 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. Finansowych
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
201 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. Finansowych
Master- Odpady i Energia sp. z o.o.
202 Włodek Magdalena - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
203 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
204 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
205 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Straż Miejska
206 Wojciech Marta - Starszy inspektor powiatowy
Powiatowy Urząd Pracy
207 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
208 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
209 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
210 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
211 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
212 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
213 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
214 Zbigniew Brud - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
215 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
216 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
217 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
218 Zięba Artur - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
219 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Powrót