Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2017
1 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstwaowa nr 37 w Tychach
2 Chaberko Jerzy - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
3 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
4 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
5 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
6 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
7 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - p.o. Kierownika Referatu
Urząd Miasta Tychy
8 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II LO w Tychach
9 Madowicz Jarosław - Dyrektor ds. medycznych
Megrez Sp. z o.o.
10 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
Powrót