Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2017
1 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
2 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
3 Baran Jacek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
4 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
5 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
6 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
7 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
8 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
9 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
10 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
11 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
12 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
13 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
15 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
16 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstwaowa nr 37 w Tychach
17 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
18 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
19 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
20 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
21 Chaberko Jerzy - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
22 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Tychach
23 Chełchowska Małgozrzata - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Tychach
24 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Tychach
25 Chełmiński Kazmierz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
27 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
28 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
29 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
30 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
31 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
32 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
33 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
34 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
35 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
36 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
37 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
38 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
39 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
40 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
41 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
42 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
43 Dzuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
44 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
45 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
46 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
47 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
48 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
49 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
50 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
51 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
52 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Tychach
53 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum Nr 4 w Tychach
54 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
55 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
56 Gibas Mirosława - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
57 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
58 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
59 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejskie Centrum Oświaty
60 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
61 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
62 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
63 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
64 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
65 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
66 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
67 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
68 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
69 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
70 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
71 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
72 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
73 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
74 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
75 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
76 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
77 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
78 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
79 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
80 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
81 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
82 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
83 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
84 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
85 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum nr 6 w Tychach
86 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum nr 6 w Tychach
87 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tychach
88 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
89 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
90 Klimczewska Aleskandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
91 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
92 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
93 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
94 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkól Specjalnych nr 8 w Tychach
95 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
96 Konieczna Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
97 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - p.o. Kierownika Referatu
Urząd Miasta Tychy
98 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
PKM Sp. z o.o
99 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
100 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
101 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
102 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
103 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
104 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
105 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
106 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
107 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
108 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
109 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II LO w Tychach
110 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
111 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
112 Losko Maria - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
113 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
114 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
115 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
116 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
117 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
118 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Tychach
119 Madowicz Jarosław - Dyrektor ds. medycznych
Megrez Sp. z o.o.
120 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
121 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddzałami Integracyjnymi
122 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
123 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
124 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
125 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
126 Mazur Mariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
127 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
128 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
129 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
130 Moś Marek - Dyrektor
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
131 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
132 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum nr 11 w Tychach
133 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum nr 11 w Tychach
134 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
135 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
136 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
137 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
138 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
139 Odrzywolska Joanna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
140 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
141 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
142 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
143 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
144 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
145 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
146 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
147 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
148 Pociask-Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
149 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master - Odpady i Energia sp. z o.o.
150 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
151 Polewka Ewa - Starszy Inspektor Powiatowy
Powiatowy Urząd Pracy
152 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
153 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
154 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
155 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
156 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
157 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
158 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 9 w Tychach
159 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Tychach
160 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół nr 9 w Tychach
161 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
162 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
163 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
164 Rogalska Iwona - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
165 Rogóź-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
166 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
167 Ryglewicz Hanna - p.o. Dyrektora
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
168 Ryglewicz Hanna - p.o. Dyrektora
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Tychach
169 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
170 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
171 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
172 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
173 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
174 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
175 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
176 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
177 Solik Piotr - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
178 Spisak-Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
179 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
180 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
181 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
182 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
183 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
184 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
185 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
186 Szczęsny-Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
187 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
188 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
189 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
190 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
191 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
192 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
193 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
194 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
195 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
196 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
197 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
198 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
199 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
200 Wiertelorz Bożena - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
201 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. Finansowych
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
202 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. Finansowych
Master- Odpady i Energia sp. z o.o.
203 Włodek Magdalena - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
204 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
205 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
206 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Straż Miejska
207 Wojciech Marta - Starszy inspektor powiatowy
Powiatowy Urząd Pracy
208 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
209 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
210 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
211 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
212 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
213 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
214 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
215 Zbigniew Brud - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
216 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
217 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
218 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
219 Zięba Artur - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
220 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Powrót