Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2016
1 Bachniak Maria - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
2 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
3 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
4 Bartuś Barbara - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
5 Bartuś Barbara - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
6 Beczała Alicja - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
7 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
8 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
9 Bienia - Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 18 im. Julana Tuwima w Tychach
10 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
11 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
12 Borowiec Elżbieta - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
14 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
15 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole Nr 1 w Tychach
16 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 6 w Tychach
17 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole Nr 21 w Tychach
18 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Gimnazjum Nr 1 w Tychach
19 Chełmiński Kazimierz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
20 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
21 Chłopek Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Powiatowy Urząd Pracy
22 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 2 w Tychach
23 Chumowicz Maria - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
24 Cielniaszek Magdalena - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
25 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Czerkawska Małgorzata - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
27 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole Nr 5 w Tychach
28 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Tychach
29 Damaschk Anna - Dyrektor
Przedszkole Nr 25 w Tychach
30 Damaschk Anna - Dyrektor
Przedszkole Nr 25 w Tychach
31 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
32 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
33 Dolińska Bożena - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
34 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
35 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
36 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 14 w Tychach
37 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
38 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole Nr 17 w Tychach
39 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
40 Ferenc Dariusz - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
41 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
42 Filipowicz Iwona - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
43 Fryzeł Aldona - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
44 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
45 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
46 Gałaszek Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
47 Gałaszek Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
48 Garbarczyk - Tur Wieńczysława - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
49 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum Nr 4 w Tychach
50 Gawryszek Dagmara - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
51 Gawryszek Dagmara - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
52 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
53 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
54 Gąska Katarzyna - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach
55 Gąska Katarzyna - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach
56 Gibas Mirosława - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
57 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
58 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
59 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
60 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
61 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
62 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole Nr 10 w Tychach
63 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
64 Gospodarek Jerzy - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
65 Gozdek Elżbieta - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Powiatowy Urząd Pracy
66 Grabowska Agnieszka - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
67 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
68 Grudka Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
69 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tychach
70 Gurdek Sławomir - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
71 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
72 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
73 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole Nr 8 w Tychach
74 Hyla Grzegorz - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
75 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
76 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
77 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
78 Jastrzębska Barbara - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
79 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tychach
80 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 1 w Tychach
81 Kajstura Katarzyna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
82 Kandzia Marzena - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
83 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
84 Kasza Martyna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
85 Kaszuba Marek - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
86 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum Nr 6 w Tychach
87 Kempa Agnieszka - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
88 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Tychach
89 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tychach
90 Kokoszka Ewa - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
91 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
92 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach
93 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
94 Konieczna Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
95 Kowacka Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tychach
96 Kowacka Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tychach
97 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
98 Kozik Izabela - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
99 Kozik Izabela - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
100 Krawczyk Anna - p.o. Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
101 Kruczek Artur - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
102 Krzyżowska Felicja - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
103 Krzyżowska Felicja - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
104 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
105 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
106 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 9 w Tychach
107 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Tychach
108 Kuśmider Ewelina - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
109 Kuźnik - Glenszczyk Ramona - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
110 Kuźnik - Glenszczyk Ramona - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
111 Kwas Agnieszka - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
112 Leszczyński Przemysław - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
113 Lorenz Jolanta - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
114 Losko Maria - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
115 Luboń - Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
116 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
117 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 17
118 Łukasiewicz - Zagała Dorota - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
119 Łukasiewicz-Zagała Dorota - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
120 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
121 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Tychach
122 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 22 w Tychach
123 Marczewski Andrzej - Dyrektor
Teatr Mały
124 Marczewski Andrzej Maria - Dyrektor
Teatr Mały
125 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 4 w Tychach
126 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
127 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
128 Matysiak Adam - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
129 Mazur Mariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
130 Mikołajczyk Aleksandra - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
131 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
132 Moś Marek - Dyrektor Generalny
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
133 Mrugała Monika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
134 Mucha Sławomir - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tychach
135 Mucha Sławomir - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tychach
136 Niemiec Wiesława - Dyrektor
Przedszkole Nr 18 im. Juliana Tuwima
137 Niemiec Wiesława - Dyrektor
Przedszkole Nr 18 w Tychach
138 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum Nr 11 w Tychach
139 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tychach
140 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
141 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
142 Odrzywolska Joanna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
143 Oszek Ewa - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
144 Otok Dorota - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Powiatowy Urząd Pracy
145 Pacwa Bernadeta - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
146 Palecka - Mazgaj Joanna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
147 Palecka-Mazgaj Joanna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
148 Pałycha Grażyna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
149 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
150 Piotrowska Urszula - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
151 Pluta Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
152 Pociask-Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
153 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
MASTER- Odpady i Energia Sp. z o.o
154 Polcyn Ryszard - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
155 Polewka Ewa - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Powiatowy Urząd Pracy
156 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
157 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole Nr 3 w Tychach
158 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
159 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Inegracyjnymi w Tychach
160 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum Nr 3 w Tychach
161 Remplewska Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
162 Remplewska Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
163 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 9 w Tychach
164 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tychach
165 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
166 Rogalska Iwona - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
167 Rogóź-Urbanek Katarzyna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
168 Rumieniuch Krystyna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
169 Rumieniuch Krystyna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
170 Sawicka Agnieszka - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
171 Skoczylas Hanna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
172 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
173 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Tychach
174 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
175 Solik Piotr - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
176 Spisak-Golemo Aleksandra - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
177 Stachoń Monika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
178 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
179 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 6 w Tychach
180 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
181 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
182 Suchorska Anna - Dyrektor
Przedszkole Nr 24 w Tychach
183 Suchorska Anna - Dyrektor
Przedszkole Nr 24 w Tychach
184 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
185 Szczęsny-Michalak Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Powiatowy Urząd Pracy
186 Szczurek Jerzy - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
187 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole Nr 26 w Tychach
188 Szeliga Wojciech - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
189 Szymkowska Katarzyna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
190 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
191 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Tychach
192 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
193 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 5 w Tychach
194 Warzecha Anna - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
195 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 29 z Odziałami Integracyjnymi w Tychach
196 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
197 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
198 Wiertelorz Bożena - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
199 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. finansowych
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Spółka z o. o.
200 Włodek Magdalena - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
201 Wodniok Maria - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
202 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach
203 Wojakowski Mariusz - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
204 Wojciech Marta - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
205 Wojdan Bożena - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
206 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 19 w Tychach
207 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
208 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tychach
209 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
210 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 36 w Tychach
211 Zabłocka Lucyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tychach
212 Zabłocka Lucyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tychach
213 Zdebel Magdalena - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
214 Zdebel Anita - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
215 Ziarnik Ireneusz - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
216 Zięba Artur - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
217 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Powrót