Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2015
1 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
2 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
3 Borowicz Jadwiga - Dyrektor
Przedszkole Nr 22 w Tychach
4 Borowicz Jadwiga - Dyrektor
Przedszkole Nr 22 w Tychach
5 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
7 Bucka Małgorzata - Dyrektor
Przedszkole Nr 1 w Tychach
8 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole Nr 1 w Tychach
9 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 6 w Tychach
10 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Gimnazjum Nr 1 w Tychach
11 Chełmiński Kazimierz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
12 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
13 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
14 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole Nr 5 w Tychach
15 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
16 Długajczyk Adam - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
17 Długajczyk Adam - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
18 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
19 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
20 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
21 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 14 w Tychach
22 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
23 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole Nr 17 w Tychach
24 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
25 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
27 Gawryszek Dagmara - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
28 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
29 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
30 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
31 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
32 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
33 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta Tychy
34 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tychach
35 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
36 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
37 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
38 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole Nr 8 w Tychach
39 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
40 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
41 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 1 w Tychach
42 Kapała Aleksander - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
43 Kapała Aleksander - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
44 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
45 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
46 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tychach
47 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
48 Kolczyńska Irena - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
49 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
50 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach
51 Konieczna Barbara - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
52 Kordeusz Rafał - Dyrektor
Zespól Szkół Nr 4 w Tychach
53 Kordeusz Rafał - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 4 w Tychach
54 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
55 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
56 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
57 Kuźnik-Glenszczyk Ramona - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
58 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
59 Loth Grażyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
60 Lyszczok Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
61 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
62 Łukasiewicz-Zagała Dorota - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
63 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
64 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Tychach
65 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 22 w Tychach
66 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
67 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 4 w Tychach
68 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
69 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
70 Mazur Małgorzata - Członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
71 Mazur Małgorzata - Członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
72 Moczkowska Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
73 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
74 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
75 Mucha Sławomir - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tychach
76 Niemiec Wiesława - Dyrektor
Przedszkole Nr 18 w Tychach
77 Odrzywolska Joanna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
78 Osior Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
79 Osior Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
80 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
81 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
82 Pluta Anna - Zastepca kierownika
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
84 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
85 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
86 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
87 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 35 w Tychach
88 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum Nr 3 w Tychach
89 Remplewska Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
90 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół nr 9 w Tychach
91 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
92 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
93 Rogóż - Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
94 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
95 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
96 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
97 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
98 Sowa Alina - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
99 Sowa Alina - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
100 Spisak - Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
101 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
102 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
103 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
104 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
105 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
106 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Tychach
107 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
108 Wac Dorota - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
109 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
110 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
111 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. finansowych
MASTER - Odpady i Energia sp. z o.o.
112 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach
113 Wojakowski Mariusz - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
114 Wojciech Marta - Starszy inspektor
Powiatowy Urząd Pracy
115 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
116 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 36 w Tychach
117 Zabłocka Lucyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tychach
118 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
Powrót