Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2015
1 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
2 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
3 Bartuś Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
4 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
5 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
6 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
7 Borowicz Jadwiga - Dyrektor
Przedszkole Nr 22 w Tychach
8 Borowicz Jadwiga - Dyrektor
Przedszkole Nr 22 w Tychach
9 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
11 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
12 Bucka Małgorzata - Dyrektor
Przedszkole Nr 1 w Tychach
13 Bucka Małgorzata - Dyrektor
Przedszkole Nr 1 w Tychach
14 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole Nr 1 w Tychach
15 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 6 w Tychach
16 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
17 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Gimnazjum Nr 1 w Tychach
18 Chełmiński Kazimierz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
19 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
20 Chłopek Anna - Starszy Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
21 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 2 w Tychach
22 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
23 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
24 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
25 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole Nr 5 w Tychach
26 Damaschk Anna - Dyrektor
Przedszkole Nr 25 w Tychach
27 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
28 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
29 Długajczyk Adam - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
30 Długajczyk Adam - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
31 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
32 Drozdek Henryk - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
33 Drozdek Henryk - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
34 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
35 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
36 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 14 w Tychach
37 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
38 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole Nr 17 w Tychach
39 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
40 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
41 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
42 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
43 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
44 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
45 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
46 Gałaszek Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
47 Garbarczyk - Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
48 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum Nr 4 w Tychach
49 Gawryszek Dagmara - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
50 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
51 Gąska Katarzyna - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach
52 Gibas Mirosława - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
53 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
54 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
55 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole Nr 10 w Tychach
56 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
57 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
58 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
59 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
60 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta Tychy
61 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
62 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tychach
63 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
64 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
65 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
66 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole Nr 8 w Tychach
67 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
68 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
69 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 22 w Tychach
70 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
71 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
72 Jeleń Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
73 Jeleń Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
74 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tychach
75 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 1 w Tychach
76 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
77 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
78 Kapała Aleksander - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
79 Kapała Aleksander - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
80 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
81 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
82 Kaszuba Marek - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
83 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum Nr 6 w Tychach
84 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
85 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Tychach
86 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tychach
87 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
88 Kolczyńska Irena - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
89 Kolczyńska Irena - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Tychach
91 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
92 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach
93 Konieczna Barbara - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
94 Kordeusz Rafał - Dyrektor
Zespól Szkół Nr 4 w Tychach
95 Kordeusz Rafał - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 4 w Tychach
96 Kowacka Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tychach
97 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
98 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
99 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
100 Krzyżowska Felcja - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
101 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
102 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 9 w Tychach
103 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Tychach
104 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
105 Kuźnik-Glenszczyk Ramona - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
106 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
107 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
108 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
109 Losko Maria - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
110 Loth Grażyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
111 Loth Grażyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
112 Lyszczok Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
113 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
114 Lyszczok Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
115 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 17 w Tychach
116 Łukasiewicz-Zagała Dorota - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
117 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
118 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Tychach
119 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 22 w Tychach
120 Marczewski Andrzej Maria - Dyrektor
Teatr Mały
121 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
122 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 4 w Tychach
123 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
124 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
125 Mazur Małgorzata - Członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
126 Mazur Małgorzata - Członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
127 Mazur Mariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
128 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
129 Moczkowska Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
130 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
131 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
132 Mucha Sławomir - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tychach
133 Niemiec Wiesława - Dyrektor
Przedszkole Nr 18 w Tychach
134 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum Nr 11 w Tychach
135 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tychach
136 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
137 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
138 Odrzywolska Joanna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
139 Osior Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
140 Osior Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
141 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
142 Pacwa Bernadeta - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
143 Palecka - Mazgaj Joanna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
144 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
145 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
146 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
147 Pluta Anna - Zastepca kierownika
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
148 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
149 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
150 Polewka Ewa - Starszy inspektor
Powiatowy Urząd Pracy
151 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
152 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole Nr 3 w Tychach
153 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
154 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 35 w Tychach
155 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum Nr 3 w Tychach
156 Remplewska Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
157 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół nr 9 w Tychach
158 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
159 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
160 Rogalska Iwona - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
161 Rogóż - Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
162 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
163 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
164 Skowroński Andrzej - Prezes Zarządu
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o
165 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
166 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach
167 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
168 Solik Piotr - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
169 Sowa Alina - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
170 Sowa Alina - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
171 Spisak - Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
172 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
173 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
174 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 6 w Tychach
175 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
176 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
177 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
178 Suchorska Anna - Dyrektor
Przedszkole Nr 24 w Tychach
179 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
180 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
181 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole Nr 26 w Tychach
182 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
183 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
184 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
185 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Tychach
186 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
187 Wac Dorota - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
188 Wac Dorota - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
189 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 5 w Tychach
190 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
191 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 29 w Tychach
192 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
193 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
194 Wietelorz Bożena - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
195 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. finansowych
MASTER - Odpady i Energia sp. z o.o.
196 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
197 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach
198 Wojakowski Mariusz - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
199 Wojciech Marta - Starszy inspektor
Powiatowy Urząd Pracy
200 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
201 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 19 w Tychach
202 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
203 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
204 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 36 w Tychach
205 Zabłocka Lucyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tychach
206 Zbyszowska Magdalena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
207 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
208 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
209 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
210 Zięba Artur - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
211 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 7 w Tychach
Powrót