menu przedmiotowe
menu podmiotowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Publikowane od 1 grudnia 2014 r
PDF Drukuj
Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2019
1 Chemicz-Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
2 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
3 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
4 Łuka Magdalena - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
5 Moczkowska Aneta - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
6 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
7 Picho Dorota - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
8 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
9 Woźniak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Tyski Sport S.A.