menu przedmiotowe
menu podmiotowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Publikowane od 1 grudnia 2014 r
PDF Drukuj
Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2019
1 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2 Chemicz-Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
3 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
4 Koniarczyk Aneta - Kierownik referatu
Urząd Miasta Tychy
5 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
6 Łuka Magdalena - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
7 Moczkowska Aneta - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
8 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
9 Picho Dorota - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
10 Pustelnik Agata - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
11 Sitko Marzena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
12 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
13 Syska Anna - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
14 Woźniak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Tyski Sport S.A.