menu przedmiotowe
menu podmiotowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Publikowane od 1 grudnia 2014 r
PDF Drukuj
Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2018
1 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
2 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
3 Baran Jacek - Dyrektor
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
4 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
5 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
6 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
7 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
8 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
9 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
10 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
„Śródmieście" Sp. z o.o.
11 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
12 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
13 Biskup Joanna - Dyrektor
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
14 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
TTBS Sp. z o.o.
15 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
TTBS Sp. z o.o.
16 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
18 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
19 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
20 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
21 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
22 Chaberko Jerzy - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
23 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
24 Chełmiński Kazimierz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
25 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
27 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
28 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
29 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
30 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
31 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
32 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
33 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
34 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
35 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
36 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
37 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
38 Drzewiecki Marcin - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
39 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
40 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
41 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
42 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
43 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
44 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
45 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
46 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
47 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
48 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
49 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
50 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
51 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Współnych
52 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
53 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
54 Gibas Mirosława - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
55 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
56 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
RCGW S.A.
57 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
58 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
59 Golińska Elżbieta - p.o. Dyrektora
Szkola Podstawowa nr 18 w Tychach
60 Golińska Elżbieta - p.o. Dyrektora
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
61 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
62 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
63 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
64 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
65 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
66 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
67 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
68 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
69 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
70 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
71 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
72 Gwoźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
73 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
74 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
75 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
76 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
77 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcace w Tychach
78 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
79 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
80 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
81 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
82 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
83 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
84 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstwowa nr 1 w Tychach
85 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
86 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
87 Kandzia Marzena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
88 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
89 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
90 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
91 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
92 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
93 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
94 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
95 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
96 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
97 Koniarczyk Aneta - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
98 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
99 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
100 Kosowska-Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
101 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - p.o.Kierownika Referatu
Urząd Miasta Tychy
102 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
PKM Sp. z o.o.
103 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
104 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
105 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
106 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
107 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
108 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
109 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
110 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
111 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
112 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
113 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
114 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
115 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
116 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
117 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
118 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
119 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
120 Losko Maria - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
121 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
122 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
123 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
124 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
125 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
126 Madowicz Jarosław - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
127 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
128 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
129 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
130 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
131 Mazur Mariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
132 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
133 Moś Marek - Dyrektor
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Symfoniczna Miasta Tychy
134 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
135 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
136 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
137 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
138 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
139 Odrzywolska Joanna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
140 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
141 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
142 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
143 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
144 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
145 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
146 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
147 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
148 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
149 Pociask-Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
150 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
151 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
152 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
153 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
154 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
155 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
156 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
157 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
158 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
159 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
160 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
TLT Sp. z o.o.
161 Rogalska Iwona - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
162 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
163 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
164 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
165 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
166 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
DDPS "Wrzos"
167 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
168 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Master - Odpady i Energia sp. z o.o.
169 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
170 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
171 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
172 Skoczylas Hanna - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
173 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
174 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
175 Solik Piotr - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
176 Spisak - Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
177 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
178 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
179 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
180 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
181 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
182 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
183 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
184 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
185 Szczęsny - Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
186 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
187 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
188 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
189 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
190 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
191 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
192 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
193 Tomasz Kwas - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
194 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
195 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
196 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
197 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
198 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
199 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
200 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
201 Wiertelorz Bożena - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
202 Włodek Magdalena - Starszy pracwownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
203 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
204 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
205 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
206 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Urząd Miasta Tychy
207 Wojciech Marta - Doradca Zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy
208 Wojciech Marta - Doradca Zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy
209 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
210 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
211 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogółnokształcące w Tychach
212 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
213 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
214 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
215 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
216 Wysocka-Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
217 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
218 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
219 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
220 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
221 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
222 Zięba Artur - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
223 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkól nr 7 w Tychach
224 Żelazny Rafał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy