menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Publikowane od 1 grudnia 2014 r
PDF Drukuj
Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2018
1 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
2 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
3 Baran Jacek - Dyrektor
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
4 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
5 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
6 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
7 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
8 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
9 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
10 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
„Śródmieście" Sp. z o.o.
11 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
12 Biskup Joanna - Dyrektor
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
13 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
TTBS Sp. z o.o.
14 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
TTBS Sp. z o.o.
15 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
17 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
18 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
19 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
20 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
21 Chaberko Jerzy - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
22 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
23 Chełmiński Kazimierz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
24 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
25 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
26 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
27 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
28 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
29 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
30 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
31 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
32 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
33 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
34 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
35 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
36 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
37 Drzewiecki Marcin - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
38 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
39 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
40 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
41 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
42 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
43 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
44 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
45 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
46 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
47 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
48 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
49 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
50 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Współnych
51 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
52 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
53 Gibas Mirosława - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
54 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
55 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
RCGW S.A.
56 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
57 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
58 Golińska Elżbieta - p.o. Dyrektora
Szkola Podstawowa nr 18 w Tychach
59 Golińska Elżbieta - p.o. Dyrektora
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
60 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
61 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
62 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
63 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
64 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
65 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
66 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
67 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
68 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
69 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
70 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
71 Gwoźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
72 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
73 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
74 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
75 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
76 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcace w Tychach
77 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
78 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
79 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
80 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
81 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
82 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
83 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstwowa nr 1 w Tychach
84 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
85 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
86 Kandzia Marzena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
87 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
88 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
89 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
90 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
91 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
92 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
93 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
94 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
95 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
96 Koniarczyk Aneta - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
97 Konieczna Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
98 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
99 Kosowska-Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
100 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - p.o.Kierownika Referatu
Urząd Miasta Tychy
101 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
PKM Sp. z o.o.
102 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
103 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
104 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
105 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
106 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
107 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
108 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
109 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
110 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
111 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
112 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
113 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
114 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
115 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
116 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
117 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
118 Losko Maria - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
119 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
120 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
121 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
122 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
123 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
124 Madowicz Jarosław - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
125 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
126 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
127 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
128 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
129 Mazur Mariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
130 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
131 Moś Marek - Dyrektor
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Symfoniczna Miasta Tychy
132 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
133 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
134 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
135 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
136 Odrzywolska Joanna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
137 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
138 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
139 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
140 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
141 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
142 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
143 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
144 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
145 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
146 Pociask-Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
147 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
148 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
149 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
150 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
151 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
152 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
153 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
154 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
155 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
156 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
157 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
TLT Sp. z o.o.
158 Rogalska Iwona - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
159 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
160 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
161 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
162 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
163 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
DDPS "Wrzos"
164 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
165 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Master - Odpady i Energia sp. z o.o.
166 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
167 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
168 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
169 Skoczylas Hanna - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
170 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
171 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
172 Solik Piotr - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
173 Spisak - Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
174 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
175 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
176 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
177 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
178 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
179 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
180 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
181 Szczęsny - Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
182 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
183 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
184 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
185 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
186 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
187 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
188 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
189 Tomasz Kwas - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
190 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
191 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
192 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
193 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
194 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
195 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
196 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
197 Wiertelorz Bożena - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
198 Włodek Magdalena - Starszy pracwownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
199 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
200 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
201 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
202 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Urząd Miasta Tychy
203 Wojciech Marta - Doradca Zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy
204 Wojciech Marta - Doradca Zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy
205 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
206 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
207 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogółnokształcące w Tychach
208 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
209 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
210 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
211 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
212 Wysocka-Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
213 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
214 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
215 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
216 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
217 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
218 Zięba Artur - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
219 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkól nr 7 w Tychach
220 Żelazny Rafał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy