menu przedmiotowe
menu podmiotowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Publikowane od 1 grudnia 2014 r
PDF Drukuj
Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2014
1 Chełmiński Kazimierz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
2 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
3 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
4 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
5 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
6 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
7 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
8 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta Tychy
9 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
10 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
11 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
12 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
13 Konieczna Barbara - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
14 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
15 Paździorek-Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
16 Podmokły Mieczysław - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
17 Podmokły Mieczysław - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
18 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
19 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
20 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
21 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
22 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
23 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
24 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
25 Wistuba Jan - Wiceprezes ds. Finansowych
MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.
26 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy