menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Nagrania z posiedzeń Komisji Rady
PDF Drukuj
Nagrania z posiedzeń Komisji Rady
kadencja 2014 - 2018
1 Nagranie z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Monitorowania Realizacji Projektu "Inteligentny System Transportu - ITS Tychy" odbytego w dniu 10 października 2016 r.
2 Nagranie z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 17 października 2016 r.
3 Nagranie z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 października 2016 r.
4 Nagranie z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 19 października 2016 r.
5 Nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 20 października 2016r.
6 Nagranie z pierwszej części posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 24 października 2016 r.
7 Nagranie z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 października 2016 r.
8 Nagranie z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 26 października2016r.
9 Nagranie z drugiej części posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 27 października 2016 r.
10 Nagranie z pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2016 r.