Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Fundację Internationaler Bund Polska

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
(dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2017-08-07
Data koniec 2017-08-15
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęWydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęKryńska Agnieszka
Data wytworzenia informacji2017-08-07
  1. 2017-08-07 10:59:02 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót