Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 „Piątka Dzieciom” w formie "małego grantu".

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2016-05-16
Data koniec 2016-05-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęWydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2016-05-17
  1. 2016-05-16 14:50:55 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-05-16 14:48:41 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-05-16 11:54:19 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót