Tyskie krajobrazy

Małe granty - ARCHIWUM

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób
i Rodzin "OD -NOWA " w formie "małego grantu"

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęWydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za informacjęKopacz Anna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2012-05-22
  1. 2012-05-22 14:57:35 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót