Tyskie krajobrazy

Małe granty - ARCHIWUM

Małe granty
Tytuł

 Oferta złożona przez Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu "Chcę słyszeć w trybie "małego grantu".

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2014-07-14
Data koniec 2014-07-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęWydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2014-07-14
  1. 2014-07-14 14:46:43 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót