Tyskie krajobrazy

Małe granty - ARCHIWUM

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny z Mikołowa  w formie „małego grantu”

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2014-03-21
Data koniec 2014-03-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęWydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za informacjęSiwiorek Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2014-03-21
  1. 2014-03-21 11:30:07 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót