Tyskie krajobrazy

Małe granty - ARCHIWUM

Małe granty
Tytuł

11.03.2014 r. -Oferta złożona przez Polski Klub Ekologiczny – Koło w Tychach w formie małego grantu.

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. ( dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2014-03-11
Data koniec 2014-03-18
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęWydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za informacjęSiwiorek Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2014-03-11
  1. 2014-03-11 12:03:39 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-03-11 11:26:41 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  3. 2014-03-11 11:19:52 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  4. 2014-03-11 11:18:22 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót