Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Tyskie Szpilki w Biznesie  na zadanie publiczne pod nazwą: Działność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Data start 2022-10-20
Data koniec 2022-10-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-10-20
  1. 2022-10-20 14:43:36 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-10-20 14:43:10 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-10-20 14:42:44 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót