Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" na zadanie publiczne pod nazwą: Życie jest tylko jedno

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2022-05-19
Data koniec 2022-05-26
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-05-19
  1. 2022-05-19 12:34:06 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót